Mùa thu Hà Nội có đặc sản gì? Những ngày Hà Nội vào thu không chỉ có “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” mà đến thăm thủ đô…