Apple tự làm ăng-ten 5G cho iPhone 2020 Một nguồn tin tin cậy cho biết, nguyên nhân là giải pháp của Qualcomm quá lớn so với yêu cầu của Apple…