Nếu ghé thăm miền Tây bạn sẽ thấy có rất nhiều loại bông như bông súng, bông so đũa, bông bí, bông điên điển, bông thúy liễu,….được dùng để chế…