iPhone 14 Pro cực kỳ khan hàng, nhiều người đặt mua Phone 14 Pro cả tháng chưa nhận được máy do căng thẳng ở nhà máy iPhone. “Chúng tôi nhận…