Samsung và ý tưởng smartphone trong suốt Với mong muốn đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng từ người dùng, đội ngũ thiết kế của Samsung đã lên ý tưởng smartphone…