Samsung và ý tưởng smartphone trong suốt Với mong muốn đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng từ người dùng, đội ngũ thiết kế của Samsung đã lên ý tưởng smartphone…

TikTok và tương lai mờ mịt phía trước Ứng dụng này ra mắt người dùng năm 2017, và đã đạt được nhiều thành công bên ngoài thị trường Trung Quốc.…