Để bé yêu có chỉ số EQ cao và biết cách phân biệt các loại cảm xúc, kỹ năng đồng thời biết hướng đối mặt với những điều tiêu cực…