Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đi làm quá xa trong thời gian dài có thể sẽ là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm…