Có nên đầu tư vàng trong năm 2020 không? Giai đoạn cuối năm 2019, đầu năm 2020 nhiều chuyên gia tài chính đã nhận định rằng giá vàng sẽ tăng…