Trước ngày cưới, hoặc đơn giản là khi bạn phát hiện số kg của mình đang tăng dần lên thì đó chính là lúc bạn cần giảm cân gấp. Tham…