Tối 25/4, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 7 năm 2018 với chủ đề “Cội nguồn chiếc bánh quê hương” chính thức khai mạc tại Cần Thơ…